Service Regions

_____

Sister Agencies

REGION I

DEAF COMMUNITY SERVICES
(619) 398-2441 V | (619) 550-3436 VP
deafcommunityservices.org

_____

REGION II

CENTER ON DEAFNESS INLAND EMPIRE
(951) 275-5000 V | (951) 801-5674 VP
codie.org

_____

REGION III

ORANGE COUNTY DEAF EQUAL ACCESS FOUNDATION
(714) 826-9793 V/TTY | (714) 503-0669 VP
ocdeaf.org

_____

REGION IV

GREATER LOS ANGELES AGENCY ON DEAFNESS
(323) 478-8000 V | (323) 892-2225 VP
gladinc.org

REGION V

TRI-COUNTY GLAD
(805) 644-6322 V | (866) 256-1053 VP
tcglad.org

_____

REGION VI

DEAF AND HARD OF HEARING SERVICES CENTER
(559) 225-3323 V | (559) 408-5249 VP
dhhsc.org

_____

REGION VI

NORCAL SERVICES FOR DEAF AND HARD OF HEARING
(916) 349-7500 V | (916) 993-3048 VP
norcalcenter.org

_____

REGION VI

DEAF COUNSELING, ADVOCACY AND REFERRAL AGENCY
(510) 343-6670 V/VP
dcara.org